Service og vedlikehold

Vårt servicepersonell utfører årskontroller på brannvarslingsanlegg og slokkeanlegg i tillegg til sertifisering av håndslukkere og brannslanger.

Vi har 24t vakttelefon som alle våre kunder kan nå oss på.