Slokkeanlegg

Frityrslokkeanlegg for alle typer storkjøkken, punktslokkeanlegg for maskiner og aerosol slokkeanlegg for server- og tekniske rom.

Safeguard frityrslokkeanlegg
Punktslokkeanlegg