Om G.K.Røe AS

G.K.Røe AS ble etablert av Gunnar Kåre Røe i 1987 - den gang med salg og montering av melkemaskiner og rekvisita til husdyrhold. Dette har utviklet seg til å bli en bedrift hvor vi i dag er 17 ansatte i G.K.Røe AS og 2 ansatte i G.K.Røe Jæren AS, som ble stiftet sommeren 2015.

I dag driver vi med salg, prosjektering, montering av melkeutstyr, alt av innendørsmekanisering til storfe, brannvarsling etc. Vi selger også totalpakker av prosjekter innen storfehold - dette er et samarbeid mellom flere leverandører som heter Fjøs-Total.

Våre ansatte har bred kompetanse og lang erfaring innen landbruk og industri.

BRANNSIKRING
SKRAPEROBOT FÔRSKYVER
INNENDØRSMEKANISERING
GJØDSELHÅNDTERING
ROBOT OG MELKEANLEGG

ANNET
SLUKKEUTSTYR